Prod. Dr. Herman Wijffels

Thursday, 21 February

Nabeschouwing

De pracht en praal van het Circulo del Liceu vermengden zich met de grandeur van een elderly statesman en zijn indrukwekkende discours over duurzame economie. Het maart event van De Kring met Herman Wijffels was een combinatie van schitterende geschiedenis en een optimistische toekomstvisie. Toen de Kringleden aan het eind van de avond wegliepen over de Ramblas voelden we ons goed… maar er was intussen ook een bepaalde verantwoordelijkheid op onze schouders terecht gekomen.

Het Circulo del Liceu is de oudste private club van Spanje, zo vertelde Jose Garcia Reyes, de ‘presidente cultural’ van de Circulo ons bij binnenkomst. Door een klein deurtje aan de rechterzijde van de hoofdingang van het operatheater waren we binnen gekomen in de sociëteit, die door de oprichters van het Liceu indertijd was gesticht voor hun eigen, private, verpozen op niveau.

Vol passie vertelde Garcia Reyes over de prachtige schilderijen die de muren van de Circulo sierden. In het Sanctum Sanctuorum, de prachtig verlichte Sala Ramon Casas, waren de anekdotes niet van de lucht en ook zijn uitleg bij het portret van Julia Peraire was niet van ondeugd ontdaan. We bevonden ons duidelijk in de oase van de Catalaanse bourgeoisie.

En daar was toen Herman Wijffels, 77 jaar jong, oud-directeur van de Rabobank en voorzitter van de Sociaal Economische Raad, voormalig lid van de Board van de Wereldbank (en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het wippen van de toenmalige voorzitter Wolfowitz), formateur van het kabinet Balkenende IV; een man van de wereld en met die levenservaring een overtuigd pleitbezorger van duurzaamheid op alle fronten.

Na een kleine introductie waarbij hij de leider van ‘Federatie van… ben even de naam kwijt van de partij’, aldus Wijffels, koeltjes kwalificeerde als leugenaar en charlatan (het was de dag na de provinciale statenverkiezingen in NL), kwam hij tot zijn kernbetoog: hoe de wereldeconomie te verduurzamen. Wijffels noemde deze verduurzaming nodig maar ook onontkoombaar en hij benoemde in dit proces vijf hoofdlijnen: 1- de circulaire economie, waardoor grondstoffen hergebruikt kunnen worden en niet meer gewonnen hoeven te worden / 2- de energie transitie die alle fossiele brandstoffen moet vervangen door oneindige energiebronnen / 3- de productie van duurzame en gezonde voeding, die grotendeels vleesloos zal zijn / 4- technologische ontwikkelingen zoals 3d-printen en artificial intelligence, die tot meer efficiënte gaan leiden / 5- het werken op de kleine, lokale schaal, waardoor grote bedrijven aan belang gaan inboeten.

Het was een integraal en coherent verhaal en een visie waarvan de belangrijkste ingrediënten voor velen wellicht al sinds jaren bekend waren maar die nu, in verband gebracht en met optimisme uitgelegd, een hoopvol toekomstbeeld schetsten. Waarbij Prof. Dr. Wijffels wel benadrukte dat ondernemers het voortouw hierin moesten nemen. Niet alleen hebben we, net als de publieke sector, een sociale verantwoordelijkheid te vervullen maar we hebben in vele opzichten ook meer invloed dan de overheid, zo zei de hoogleraar van de Universiteit Utrecht.

En met die boodschap konden de Kringleden reeds terugkijken op een zinvolle avond. Er werd nog gedineerd aan een prachtige lange tafel en vele aanwezigen braken zich het hoofd over hoe zij hun steentje konden gaan bijdragen aan die duurzame toekomst. We zullen eens kijken wat er gebeurt, op niet al te lange termijn gaan we de balans opmaken.

Bekijk de fotoreportage hier

Programma

Al eens stilgestaan bij de vraag hoe jouw bedrijf bijdraagt aan een duurzame economie? Wel eens gehoord van de Sustainable Development Goals? En hoe krijgen we de samenleving zover om veworven gemakken te verduurzamen? Actuele thema’s die bepalend zijn voor de toekomst van ons bedrijfsleven en de maatschappij waarin wij opereren en leven.

Over deze thema’s komt Dhr. Herman Wijffels op donderdag 21 maart, voor de Kring, naar Barcelona om te spreken over de ingrijpende transities op het gebied van energie, circulaire economie, voedselproductie en technologie die de komende tijd aan de orde zijn. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de maatschappelijke en politieke context op mondiaal-,  Europees en nationaal niveau.

De loopbaan van Dhr. Wijffels (1942) begon met een economische titel en een positie bij de Rabobank, van 1981 tot begin 1999 als bestuursvoorzitter , daarna van 1999 tot 2006 voorzitter van de SER, in de periode 2006/2008 werkzaam bij de Wereldbank en was tot 2016 Hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht en initiatiefnemer van zowel het Sustainable Finance Lab als het Sustainable Pension Investment Lab.

In de politiek bereikte dhr. Wijffels, als formateur, het regeerakkoord van Balkende IV in de kabinetsformatie 2006-2007.

Dit alles in de historische setting van el Circulo del Liceu. De prestigeuse sociëteit aan de Ramblas opent zijn deuren voor de leden van De Kring. Waar we, alvorens te beginnen met de presentatie, een rondleiding krijgen van de President van de sociëteit door het gebouw, een gebouw vol met modernitische kunst, prachtige ornamenten en met een indrukwekkend interieur.

Programma

19:30 – 20:00     Inloop met welkomstdrankje

20:00 – 20:15     Rondleiding door het Circulo del Liceu gegeven door de President van de sociëteit.

20:15 – 21:15     Presentatie dhr. Wijffels met aansluitend Q&A

21:15 – 23:00     Netwerk diner