Het Bestuur

Het bestuur van De Kring bestaat uit zes leden en een secretariaat. Samen bepalen zij het beleid en organiseren zij de maandelijkse bijeenkomsten.

  • Lotte Engels, voorzitter
  • Richard Hoffmann, vice-voorzitter
  • Koen Hoogteijling, penningmeester
  • Baer Jonkers, secretaris
  • Jan van Schaik, vocal
  • Rigtmar Brandenburg, vocal
  • Eva Surquin, sekretariaat

Woord door de Voorzitter

‘Bij de Kring ontmoet je nog eens iemand en met de Kring kom je nog eens ergens’

Toen ik eind 2009 in Barcelona kwam wonen was de intentie om hier 1 a 2 jaar te wonen en werken en daarna weer terug te keren naar Nederland. 14 jaar later, voel ik me, met mijn familie, vrienden en een mooie baan bij het Netherlands Business Support Office, helemaal thuis. Barcelona heeft mij, behalve een hoge kwaliteit van leven, een standaard blauwe lucht en veel internationale vrienden, ook op professioneel vlak veel gebracht.

Na 6,5 jaar bij Hewlett Packard te hebben gewerkt, ben ik in 2016 gestart als hoofd van het Netherlands Business Support Office. Met als doel het uitbreiden van mijn professionele netwerk kwam ik al snel in contact met ¨de Kring¨. Een warm onthaal, leuke, interessante contacten, inspirerende sprekers en mooie locaties: al met al een zeer positieve ervaring. Na 1,5 jaar lidmaatschap kreeg ik de kans om als eerste vrouwelijk voorzitter te mogen aantreden: een hele eer.

Ons doel als bestuur is de succesformule voort te zetten, die door ¨de Kring¨ in haar 55-jarig bestaan is opgebouwd. Dit succes is kort samen te vatten met de mooie slogan die ik van mijn voorganger heb geleerd: ¨Met de Kring ontmoet je nog eens iemand en met de Kring kom je nog eens ergens¨. Kortom: professionele netwerken, inspirerende sprekers en speciale locaties. Van belang is daarbij dat we als organisatie blijven luisteren en afstemmen op de behoeften van onze leden.

Ik nodig jullie uit om verder op deze site te kijken naar de bijeenkomsten die voor dit jaar op de planning staan of terug te blikken op de reeds gerealiseerde events.

We hopen je bij volgende bijeenkomst te kunnen verwelkomen!

Lotte Engels

Voorzitter