De Jury

De Jury

De jury is als volgt samengesteld:

  1. Margriet van Dorp (vz) – Nederlandstalige Business Club Costa Blanca
  2. Richard van Vliet (jury-accountant) – Dutch Business Club Madrid
  3. Erik Vermeulen – Dutch Business Club Madrid
  4. Maurien Møller – De Kring Barcelona
  5. Harry van Heugten – Nederlandse Zakenkring Valencia

De winnaars van de prestigieuze ondernemersprijs ontvangen een speciale Award, en mogen de titel “Beste Nederlandse Ondernemer in Spanje” gebruiken voor hun publiciteitsdoeleinden. Bovendien worden ze extra in het zonnetje gezet en zoveel mogelijk betrokken bij events die de ambassade, het NBSO en de Nederlandse business clubs in Spanje organiseren

De Nederlandse Ondernemersprijs in Spanje wordt mede mogelijk gemaakt door EY

OPROEP TOT STEMMING 

Op de beste Nederlandse Ondernemer en Starter in Spanje van 2020

 

De jury doet hierbij een oproep aan alle aanwezige ondernemers aan de Nationale Business Meeting om een stem uit te brengen op de Beste Nederlandse Ondernemer en de Beste Nederlandse Starter van het jaar 2020 in Spanje.

 

De professionele jury heeft haar beoordeling gedaan en het “aanwezige publiek bij de NBM” is nu aan de beurt. Dit is van belang voor de genomineerde ondernemers.

 

De stemmen van het publiek worden met een wegingsfactor vermenigvuldigd, zodat de verhouding tussen de punten van de jury en de publiek-stemmen ten alle tijde 50%-50% blijft. Alle details zijn vermeld in het reglement.

De pitches die de genomineerden live zouden geven, zijn (vanwege COVID) vervangen door korte videos die u heeft ontvangen of nog zult ontvangen.

Aan u wordt gevraagd om uw individuele beoordeling uit te brengen op de finalisten van de Ondernemersprijs en de Starters prijs 2020.

U kunt dit online doen tot uiterlijk zondag 15 november 2020. De jury verwacht dat ieder die een stem uitbrengt ook tijdens de NBM daadwerkelijk aanwezig is. Nadere instructies volgen via de organisatie van de NBM.

Tussen 16 en 18 november zal de jury accountant de uitgebrachte stemmen verifiëren en de uiteindelijke uitslag vaststellen. Op 20 november wordt officieel bekend gemaakt wie de winnaars van 2020 zijn.

 

Proces van de jury tot nu toe

Op 22 oktober 2019 vond het eerste jury overleg plaats in Madrid bij EY. Het doel was om de evaluatie van 2018 door te nemen, het reglement aan te passen, de procedure te vereenvoudigen, en de planning en werkwijze van het gehele proces voor 2020 door te nemen.

De jury bestaat uit 5 onafhankelijke ervaren vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Wij hebben allemaal affiniteit met het MKB. Onze deskundigheid begeeft zich op de gebieden van ondernemerschap, financieel-administratief, commercieel, management, techniek en marketing/communicatie.  We hebben de afgelopen 12 maanden nauw samengewerkt en veel onderlinge discussies gevoerd om te komen tot een gefundeerd oordeel over de beste Nederlandse ondernemers in Spanje.

 

Nadat eind februari 2020 alle aanmeldingen uit geheel Spanje binnen waren, hebben de juryleden die ondernemers individueel beoordeeld op de vastgestelde systematiek en criteria in het reglement.

De criteria zijn:

  1. Kwaliteit Ondernemersplan/Businesscase
  2. Originaliteit / Innovatie
  3. Zorg voor personeel / Creëren van werkgelegenheid / Diversiteit
  4. Duurzaamheid (e.g. zorg voor milieu, sociale betrokkenheid)
  5. Omgaan met/benutten van specifieke (culturele, economische en sociale) omstandigheden (kansen en bedreigingen) in Spanje

 

Na een aantal jury overleggen, hebben we uiteindelijk medio maart 2020 de definitieve lijst van 3 finalisten samengesteld voor de Ondernemer en de Starter van het jaar 2020. We hebben ook een 6-tal ondernemers genomineerd voor een Special Award. Zij zijn geen finalist, maar scoren op 1 beoordelings criterium bijzonder goed.

Alle ondernemers, die niet zijn doorgegaan naar de tweede ronde, hebben schriftelijk feedback ontvangen en suggesties met betrekking tot hun presentatie.

 

Door de Corona crisis werd de NBM verplaatst van mei naar 20 november 2020.

Om het contact te onderhouden tussen de jury en de genomineerden hebben we in de zomermaanden met alle 12 genomineerde ondernemers informele Zoom gesprekken gevoerd.

 

Met de 6 genomineerde ondernemers voor de Special Awards hebben we in september formele beoordelings gesprekken gevoerd en zijn uiteindelijk 4 ondernemers onderscheiden met deze bijzondere prijs. Al deze 6 ondernemers hebben over onze beslissing een mondelinge en schriftelijke bevestiging ontvangen met inhoudelijke argumenten en tips. De 4 winnaars hebben een korte video gemaakt die reeds aan u is toegezonden ter informatie.

 

Vervolgens heeft de jury in oktober 2020 digitale bedrijfsbezoeken gebracht aan de 3 genomineerde Ondernemers en de 3 genomineerde Starters. Tijdens die “bezoeken” vonden de pitches plaats en de jury ondervraging.

Ieder van de 5 juryleden heeft zijn/haar nummer 1-2-3 voor elk van de prijzen vastgesteld. De nummer 1 kreeg van het betreffende jurylid 30 punten, de nummer 2 kreeg 18 punten en de nummer 3 kreeg 12 punten. Per jurylid dus in totaal 60 punten. Het jury oordeel is duidelijk . Nu is het de beurt aan het publiek!

 

Margriet H. van Dorp MBT

Voorzitter jury