*AFGELAST* Het Process Uitgelegd

Thursday, 19 March

Donderdag 19 maart zal Nederlandse advocaat Boudewijn van Eijck  zijn kijk en visie delen op hét proces van het vorige decenium. Het was bijna onvermijdelijk om er niets van te vinden, en precies daarom zal Boudewijn van Eijck ons deze avond inkijk geven in de manier waarop de Catalaanse crisis heeft kunnen uitmonden in een strafzaak. Hij zal ons meenemen in de overwegingen van het Hoger Gerechtshof om tot een veroordeling te komen. Daarnaast zullen inkijk krijgen in de werking van het rechtssysteem en hoe dat heeft uitgepakt in dit specifieke process. Van Eijck heeft een essay geschreven over het proces, dat hier is terug te lezen.

 

Boudewijn van Eijck heeft in Leiden zijn studie Rechten voldaan (1986) tezamen met een propedeuse Spaans (1986). Vervolgens is hij een jaar werkzaam geweest bij Philips Iberica S.a.e. in combinatie met spelen voor Club de Campo Madrid (hockey). In 1988 keerde van Eijck terug naar Rotterdam om als advocaat aan de slag te gaan bij Dutilh van der Hoeven & Slager (vanaf 1990: Nauta Dutilh). In 1992 is van Eijck mede-oprichter geworden van Sjöcrona van Stigt De Roos & Pen (vanaf 2002: Sjöcrona van Stigt) en sinds 1994 partner bij ditzelfde kantoor te Rotterdam. Sjöcrona van Stigt is gespecialiseerd in Ondernemings – en  internationaal strafrecht. Met als motto: High profile low key zijn al meerdere media bekende zaken behandeld.

 

Naast zijn advocatenpraktijk is Boudewijn van Eijck hockeycoach en documentairemaker.

Aanmeldingsformulier