Kring Lunch per Comarca

Thursday, 18 March

Het event van het planten van de bomen hebben we genoodzaakt moeten verplaatsen naar april, omdat het nog onduidelijk is of we tegen die tijd al de comarca uit mogen. Om elkaar toch te zien, organiseren we per comarca een lunch, met in acht neming van de huidige maatregelen.

Zo kunnen we elkaar in levende lijven zien en spreken, zij het in kleine groepen en ´gescheiden´van elkaar.

Ben je erbij?