IMPACT

Thursday, 14 October

Nabeschouwing

Over zonne-energie praten in een Vegan food bar: business en duurzaamheid kwamen samen op ons oktober-event IMPACT.

In dezelfde maand dat de COP 26 in Glasgow probeert om de weg naar een CO2 vrije samenleving te bespoedigen, dezelfde maand waarin pensioenfonds ABP aangeeft dat ze haar investeringen in fossiele bedrijven stopzet, organiseerde de Kring een event waarin de eigen Kringleden en de duurzaamheid van hun bedrijven centraal stonden.

Aan de hand van de 17 Sustainable Development Goals die de United Nations in 2015 lanceerden gaven de aanwezige leden aan waar hun professionele IMPACT lag: bij biodiversiteit, gezonde steden, schone energie… Uiteindelijk blijkt dat iedereen in zijn dagelijkse professionele leven te maken krijgt met deze doelen, die ons naar een waarlijk duurzame wereld moeten begeleiden.

We hadden deze keer twee special guests en de eerste was Jos de Groot, die tussen de Via Laietana en de Santa Maria del Mar (toplocatie) de Vegan Junk Food Bar vestiging in Barcelona heeft geopend. Jos legde uit hoe hij het concept van Vegan-Food uit de geitenwollensokken-sfeer haalt en aldus een hele nieuwe markt aanboort voor een low-impact eetervaring. De stijl van het interieur, de presentatie en smaaksensatie van het eten, het had allemaal inderdaad weinig te maken met het old-fashioned stigma wat aan bio-eco-green kleeft en dat maakte het een zeer interessant Horeca-concept, dat terloops veel minder broeikasgassen veroorzaakt dan het standaard menu.

En daarna was daar Wouter Draijer van Solarmente. Zij bedrijf levert voor bovenop de daken van eengezinswoningen, afgelegen masias, woongebouwen en wat dies meer zij, fotovoltaïsche panelen die schone energie leveren aan de bewoners van desbetreffende woning maar, indien nodig ook aan grotere woongemeenschappen oftewel comunidades. Naast dat ze de gebruikers, indien gewenst, kunnen vrijhouden van initiële investeringskosten, biedt Solarmente hen ook de mogelijkheid om de energie die de installatie produceert en niet direct wordt gebruikt via een blockchain systeem door te sluizen naar andere op Solarmente aangesloten gebruikers. Aldus wordt de schoon opgewekte energie super-efficiënt lokaal gebruikt hetgeen aanzienlijke besparingen oplevert.

Het waren twee klinkende voorbeelden van ondernemers die ons maar weer eens met de neus op de feiten drukten: er is voor ons allemaal een taak weggelegd op de reis naar een duurzame wereld en de verhalen van Jos en Wouter zijn daarvoor een grote inspiratie. Dank jullie wel heren!

IMPACT @ Vegan Junk Food Bar

Donderdag 14 oktober, aanvang om 19.30!

Vanuit De Kring zijn we al jaren bezig om van duurzame initiatieven aan het licht te brengen en ook hebben we een aantal leden die zich zeer actief met duurzaamheid bezighouden en die hun business hierop hebben gebaseerd.

Daarom hebben we dit keer een spreker uit eigen Kring, niemand minder dan Wouter Draijer van SolarMente! Ook spreken Jos de Groot en zijn collegae van de Vegan Junk Food Bar. De VJFB is tevens de locatie van aankomend evenement en zal het diner en de drankjes verzorgen. We hebben ook een kleine activiteit voor de aanwezigen in petto in het kader van de Sustainable Development Goals