Corporate Governance met Prof. dr. Mijntje Lückerath - Rover

Thursday, 16 March

Nabeschouwing

Dus we gingen naar Sitges om daar een lezing bij te wonen over Corporate Governance en over het “Vrouwenquotum”. Het was weer eens iets anders en één van de reacties die achteraf bij het bestuur binnenkwamen, was dat de Kring van nu niet dezelfde is als tien jaar geleden. Welnu, we kijken tevreden terug op ons maart-event.

Mijntje Lückerath-Rovers is hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg en mede bekend van de Female Board Index, haar jaarlijkse rapportage over het percentage vrouwen in de top van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven (bestuur én commissarissen ). Haar onderzoek, methodisch en helder, is voedsel voor verhitte discussies op AEX niveau maar ondertussen praat zij zelf rustig, maar ondertussen praat zij zelf rustig, verfrissend en waar daar ruimte voor was met een tikkeltje humor bijna monotoon, door over onweerlegbare nummers. Hoe die dan in de pers komen, daar heeft zij geen invloed meer op. Maar het effect is er. Zo is er inmiddels is er door de overheid in NL een quotum van 33% vrouwelijke bestuurders  ingesteld, hoewel dat dan wel weer gebeurde op een moment dat het eigenlijk al niet meer zo heel  revolutionair was, omdat het aantal vrouwen de laatste jaren redelijk toeneemt.

De redenen die bedrijven opgeven als ze door de media met de resultaten van haar rapportage worden geconfronteerd zijn aandoenlijk en het analyseren daarvan vertelt veel over de mechanismes en sociale systemen die bepalend zijn voor de dagelijkse gang van zaken bij grote bedrijven. Mijntje heeft veel van die bedrijven en organisaties van binnen gezien, van Ernst & Young via NRC tot Diergaarde Blijdorp, en haar verhaal is daardoor deskundig en gebalanceerd. En het gaat haar er niet om dat vrouwen meer macht krijgen; het doel is dat bedrijven op de beste manier bestuurd  worden. En als er alleen maar witte mannen van 50+ met elkaar overleggen over hoe het allemaal zou moeten, dan gaat het niet goed. De voorbeelden van de funeste tunnelvisie die zich dan kan manifesteren zijn talrijk en algemeen bekend. Maar het gaat dus niet alleen om het doorbreken van die beperkte scope d.m.v. het opnemen van vrouwen in de directie van Philips (ik noem maar een bedrijf) maar ook door daar andere culturele achtergronden en verschillende leeftijden te combineren = diversiteit. De hoogleraar economie die later ook psychologie had gestudeerd liet ons zien dat het erom gaat dankzij een diversiteit aan visies en morele waarden de beste balans te vinden als bedrijven beslissingen moeten nemen.

Overigens was de locatie van dit event het Melia hotel, de reden waarom we Sitges hebben gekozen is omdat we daar in 2020 de Nationale Business Meeting zouden houden, maar deze werd om welbekende redenen online gehouden. Na twee jaar strijd door vooral bestuurslid Richard was het eindelijk tijd voor het plaatsvervangende event. Het was het wachten uiteindelijk wel waard, de zaal was uitgerust met de beste technologie en het diner was heerlijk en tot in de puntjes geregeld.

Programma

Op 16 maart komt Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar corporate governance aan de TAS in Tilburg.

Haar voordracht zal gaan over een sub-thema van Corporate Governance, diversiteit in de top van het bedrijfsleven (en de discussie hierover). Sinds begin 2022 heeft Nederland een wettelijke quotum voor commissarissen bij beursgenoteerde ondernemingen en een streefgetal voor ruim 4500 ondernemingen. Mijntje heeft hierover meerdere artikelen in de media gepubliceerd, en publiceert jaarlijks de Female Board Index. Tevens zal ze tijdens haar voordracht binnen dit thema een vergelijking maken tussen Nederland en Spanje.

De Kring zorgt voor vervoer naar Barcelona na het event.

Programma

19:30-20:00 uur aanvang met welkomstdrankje

20:00-20:15 uur introductie voorzitter De Kring en voorstellen nieuwe leden

20.15-21:15 uur lezing Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers over diversiteit in de top van het bedrijfsleven

21:30-23:00 uur diner

23:00-23:30 uur vertrek vervoer terug naar Barcelona

Locatie

Melia Sitges, Carrer de Joan Salvat Papasseit 38, Sitges

Het hotel beschikt over een parkeergarage.

OV heen: vanaf station Sitges is Melia 15 minuten lopen, of neem vanaf het station bus SL3. Deze gaat om 19.14 en 19.44 en doet er 5 minuten over.