Boudewijn van Eijk (Online)

Thursday, 18 February

Donderdag 18 februari was Nederlandse advocaat Boudewijn van Eijck in samenwerking met Gimbrere Advocaten Barcelona alsnog te gast zijn bij De Kring. Vorig jaar zou hij zijn kijk en visie delen op hét proces van het vorige decenium. Het was bijna onvermijdelijk om er niets van te vinden, en precies daarom zal Boudewijn van Eijck ons deze avond inkijk geven in de manier waarop de Catalaanse crisis heeft kunnen uitmonden in een strafzaak. Hij zal ons meenemen in de overwegingen van het Hoger Gerechtshof om tot een veroordeling te komen. Daarnaast zullen inkijk krijgen in de werking van het rechtssysteem en hoe dat heeft uitgepakt in dit specifieke process. Van Eijck heeft een essay geschreven over het proces, dat hier is terug te lezen.

Boudewijn van Eijck heeft in Leiden zijn studie Rechten voldaan (1986) tezamen met een propedeuse Spaans (1986). Vervolgens is hij een jaar werkzaam geweest bij Philips Iberica S.a.e. in combinatie met spelen voor Club de Campo Madrid (hockey). In 1988 keerde van Eijck terug naar Rotterdam om als advocaat aan de slag te gaan bij Dutilh van der Hoeven & Slager (vanaf 1990: Nauta Dutilh). In 1992 is van Eijck mede-oprichter geworden van Sjöcrona van Stigt De Roos & Pen (vanaf 2002: Sjöcrona van Stigt) en sinds 1994 partner bij ditzelfde kantoor te Rotterdam. Sjöcrona van Stigt is gespecialiseerd in Ondernemings – en  internationaal strafrecht. Met als motto: High profile low key zijn al meerdere media bekende zaken behandeld.

Naast zijn advocatenpraktijk is Boudewijn van Eijck hockeycoach en documentairemaker.

Nabeschouwing

Terwijl de uitslag van de Catalaanse verkiezingen ternauwernood binnen was en er op de achtergrond wat relletjes plaatsvonden omdat de politie een rapper uit Lleida had opgepakt, konden de leden van de Kring afgelopen 18 februari gesteund door de heldere visie van een vermaard strafrechtadvocaat uit Nederland, eens rustig kennis nemen van de details van het proces tegen de catalaanse onafhankelijkheids- politici. Perspectief en objectiviteit, heldere feiten gescheiden van demagogische redeneringen, daar hadden we behoefte aan.

Via de zoom konden 50 belangstellenden eerst luisteren naar Boudewijn van Eijck om daarna met hem in discussie te treden. Of het nou rechtvaardig overkomt of niet, juridische feiten zijn juridische feiten en die facetten van de zaak, de professionele, wellicht droge maar daarom juist essentiële kant van de medaille, die legde Boudewijn ons uit, ook in het licht van een artikel dat hij over het proces had geschreven voor het Nederlands Juristenblad. Het was verhelderend en zelfs op afstand werden er digitaal levendig allerhande vragen en visies te berde gebracht. Dat onze spreker deze keer terloops ook nog de verdediging op zich heeft genomen van de Russen die verdacht worden van het neerhalen van de MH17 boven de Oekraïne in 2014, waarbij 298 doden vielen, gaf alleen maar aan dat we hier een juridisch zwaargewicht te gast hadden, die met groot genoegen zijn kennis over ons uitstortte.

Dank Boudewijn, we hopen je te zijner tijd weer bij een ander Kring event te mogen begroeten.