Nabeschouwing

Een verrassende terugblik en een optimistische vooruitblik

Als we als mensen en ondernemers terugkijken op 2021 dan zullen velen ongetwijfeld “mixed feelings” hebben. Als Kring-leden en Kring-bestuur konden we echter alleen maar prettig verrast zijn.

Een jaar waar Covid alles op zijn kop zette is afgesloten met 12 events, 26 nieuwe leden en een consolidatie van belangrijke sponsors, die ons met vertrouwen de toekomst tegemoet doen zien. Er werd ook verlies gedraaid, hetgeen voor een ondernemer wellicht een slecht bericht lijkt, maar De Kring is geen bedrijf. Het is een vereniging zonder winstoogmerk, die in 2020 – net voordat Covid roet in het eten gooide – al contributie had geïnd. De liquide middelen die daardoor reeds beschikbaar waren maar toen niet konden worden uitgegeven, zijn in 2021 wel aangewend voor een bruisend programma.

Ook het feit dat we na een aantal jaren van onzekerheid omtrent de sponsor-portefeuille nu een grote groep diverse bedrijven aan ons hebben gebonden via verschillende formules, is de voltooiing van een transformatie. Waar we vijf jaar geleden nog bouwden op een paar grote institutionele bedrijven (Rabobank, KLM), kunnen we nu rekenen op een groep sponsors die kleiner maar talrijk en divers zijn en vooral “closer”. Er zitten bedrijven van leden tussen en die zien iedere maand met hun eigen ogen waar hun sponsoring voor wordt aangewend. De betrokkenheid is groot en dit lijkt een financieel model dat weerbaar is. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in, dat we hiermee ook lastige conjuncturen kunnen doorstaan.

Wat het het aantal leden betreft is de groei uiteraard verrassend te noemen. De leden die zich door de voordelige regeling van 2021 hadden laten verleiden lijken te blijven en we hopen ze in 2022 wederom te overtuigen dat hun geld goed wordt besteed. Voor de komende activiteiten is gekozen voor een mix van events waar interessante sprekers van buiten lezingen geven, het klassieke formaat, en events waar de leden zelf in het middelpunt staan. Tegelijkertijd hebben we gezien dat een digitaal event ook tot de mogelijkheden behoort en we zullen wederom ook de hort op gaan.

Stilstand is achteruitgang en bij de ALV 2022 bleek maar weer: De Kring staat niet stil.